Home | Contact Us | Sitemap

Category Archives: Video

Real Mother- Dil Shova Shrestha

Shristi Shrestha’s campaign for Beauty with purpose in Miss world 2012 (Official)

Meena’s Story

स्कूलका प्रिन्सिपल ले आफ्नै स्कूलको छात्राको बलात्कार

काब्रे जिल्ला स्थित divine स्कूलका प्रिन्सिपल ले आफ्नै स्कूलको 8 class मा पढ्ने छात्रा को बलात्कार को आरोप मा परेका छन् !

'