Home | Contact Us | Sitemap

स्कूलका प्रिन्सिपल ले आफ्नै स्कूलको छात्राको बलात्कार

काब्रे जिल्ला स्थित divine स्कूलका प्रिन्सिपल ले आफ्नै स्कूलको 8 class मा पढ्ने छात्रा को बलात्कार को आरोप मा परेका छन् !

'