Home | Contact Us | Sitemap

तरकारी ब्यापार ~ जिबिकोपालन

womanwpord12

नाम: गौमाया
पेशा : तरकारी ब्यापार
दैनिक आम्दानि : २००-३००
बच्चा संख्या : ३ जना
तरकारी खेति गरेर ३ वटा बच्चा को पालना पोसन गर्रिरहेकी पोखरा बाटुलेचौर निवासी गौमाया । गौमाया परिश्रम गर्ने पौरखी महिला को उदाहरण  हुन् । गर्यो भने नेपालमै धेर थोर येही हुन्छा सोच्ने हरुको लागि उदाहरण वा परिवार पाल्न पुरुस जस्तै महिलाले पनि संघर्ष गर्न सक्छन , जसरि भुजे पनि हुन्छा गौमाया लाइ हेरेर।

There are no posts related to तरकारी ब्यापार ~ जिबिकोपालन .

'