Home | Contact Us | Sitemap

गरीबहरुको जिबनस्थिर

534318_286992691395653_371801471_n

आदिबासी जनजाती लाई बिदेशीले देएको आरबौ डलर आन्दोलन र नेपाल बन्दमा खर्चदै छन। हे जनजातीका टाउकेहरु यि गरीबहरुको जिबनस्थिर उस्काउन लाग,जातिय राज्यको नाममा देशलाई बिखन्डन गर्न तिर किन लाग्छौ ?

There are no posts related to गरीबहरुको जिबनस्थिर.

'